Jovi Kompani
 • - Куќи (до “клуч на рака”)
 • - Индустриски објекти (до “клуч на рака”)
 • - Викендици
 • - Кровови
 • - Фасади (термоизолациони)
 • - Оградни ѕидови
 • - Асфалтирање улици и патишта
 • - Тампонирање и набивање
 • - Превоз на асфалт, песок, тампон и сл.
 • - Тротоари и пешачки патеки
 • - Водоводи
 • - Канализациони мрежи
 • - Прочистителни и филтер станици

Опрема и Механизација

 • -Багери (ровокопачи) од 3т. до 22 т.
 • -Утоварачи, од 3т. и 15т.
 • -Финишер за вградување асфалт (од 2,5 до 4,0 м)
 • -Грејдер (до 3м)
 • -Камиони кипери со носивост од 4 до 25 тони
 • -Темпери
 • -Машини за челно заварување на полиетиленски и полипропиленски цевки
 • -Ваљаци за набивање земја и асфалт
 • -помали машини за сечење асфалт, за набивање земја, дупчалки, вибратори за бетон, преси и многу друг алат, кој не прави комплетно опремени градежници.