„Нашата работа е секојдневна презентација на нашите способности“

– Едвард Гибон

Jovi Kompani