„Работата е љубов која станала видлива...“

– Калил Гибран

Jovi Kompani

Основана во 1998 година, ЏОВИ КОМПАНИ e фирма која се занимава со Градежништво и услуги во градежништвотo.

Нашите почетоци, главно бележат земјени ископи, но со текот на годините, упорноста и борбениот дух на основачот, стекнатото искуство, знаењата, квалитетното работење и грижата за нашите клиенти, придонесоа, преку континуиран раст на компанијата, нашиот обем на работење да се прошири на изградба на канализациони мрежи, водоводи, пробивање, тампонирање и асфалтирање патишта, изведба на тротоари, дворови, фасади, кровови, оградни ѕидови, како и комплетна изградба на куќи, викендици и индустриски објекти до ,,клуч на рака"...

  • -Багери (ровокопачи) од 3т. до 22 т.
  • -Утоварачи, од 3т. и 15т.
  • -Финишер за вградување асфалт (од 2,5 до 4,0 м)
  • -Грејдер (до 3м)
  • -Камиони кипери со носивост од 4 до 25 тони
  • -Темпери
  • -Машини за челно заварување на полиетиленски и полипропиленски цевки
  • -Ваљаци за набивање земја и асфалт
  • - Куќи (до “клуч на рака”)
  • - Индустриски објекти (до “клуч на рака”)
  • - Викендици
  • - Кровови
  • - Фасади (термоизолациони)
  • - Оградни ѕидови
  • - Асфалтирање улици и патишта
  • - Тампонирање и набивање
  • - Превоз на асфалт, песок, тампон и сл.
  • - Тротоари и пешачки патеки
  • - Водоводи
  • - Канализациони мрежи
  • - Прочистителни и филтер станици